Livet är slöjd!

En blogg om slojd.nu, läromedel, fortbildning och symaskiner. Välkommen!

Svenska ungdomars slöjdvanor

Direktlänk 0 Kommentarer

I Ungdomsstyrelsens rapport När var hur om ungas kultur – En analys av ungas kulturutövande på fritiden (2011) analyseras svenska ungdomars kulturutövande.


Nästan 70 procent av unga i åldern 13–25 år har, enligt rapporten, någon gång under de senaste 12 månaderna ägnat sig åt bild, musik, skrivande, dans eller teater på sin fritid. Flest har ägnat sig åt bild, följt av musik och skrivande. Förutom det har nästan hälften ägnat sig åt slöjd eller hantverk. Det är en högre andel tjejer som är utövare med undantag för musik.

(...)

Barn och unga ska enligt kulturpolitiken vara prioriterade, men det är svårt att se hur ungas, 13–25 år, frivilliga kulturutövande prioriteras. De största offentligt finansierade arenorna för kulturutövande är musik- och kulturskolor, studieförbund och öppna mötesplatser för unga. Inom dessa dominerar musiken och förutom i musik- och kulturskolorna är killarna i majoritet. Andra verksamheter som bild, slöjd och hantverk samt skrivande får, trots sina många utövare, betydligt mindre stöd. Slutsatsen är att den offentliga finansieringen inte motsvarar de aktiviteter unga själva ägnar sig åt. De verksamheter som får mest stöd är verksamheter som främst killar är en del av.

(Fritt saxat från Ungdomsstyrelsens Pressmeddelande 2011-04-20)


Vill du läsa mer? Rapporten kan beställas på Ungdomsstyrelsens hemsida:

http://www.ungdomsstyrelsen.se/order_item/0,2568,,00.html?itemId=ff8080812e239786012f71a92dd7003b« Äldre Start Nyare »