Livet är slöjd!

En blogg om slojd.nu, läromedel, fortbildning och symaskiner. Välkommen!

Slöjd i Världen!

Direktlänk 0 Kommentarer
Nu är första filmen i nya Slöjdlexikon-kursen "Slöjd i världen" färdig. Den handlar om ett tovningsföretag i Nepal. Kursen är ännu inte så färdig att den kan läggas ut på Slöjdlexikon Online, men du får en förhandstitt här:

http://www.youtube.com/watch?v=N4e2kbeqRjU
Läroplan 2011 ställer nya krav på vad Slöjdämnet skall innehålla. I kursplanen för Slöjd kan man bl a läsa om behovet av att ämnet ges en internationell koppling:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. (Skolverket 2011:215)

Från årskurs 5 ska eleverna ges tillfälle att använda "Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande", men oxå få kunskap om hur slöjdverksamheter har för "betydelse för individen och samhället", både i nutid och ur ett historiskt perspektiv (ibid:217).

Ett sätt att ta med eleverna ut i världen kan vara att visa bilder och berätta. I september var jag på en Hantverksresa i Nepal. Vi besökte ca 20 olika "Slöjdfabriker". Det var en intensivt spännande resa som på något sätt både var en resa geografiskt men även en resa i tiden. Bland annat fick jag för första gången i mitt liv prova på att sy på en trampsymaskin! Den användes på "Tovningsfabriken" och fungerade utmärkt, eftersom strömförsörjningen fortfarande ojämn och osäker i Nepal.

Sen jag kom hem från Nepal har jag varje vecka tagit med och visat och berättar något från min resa för mina sexor, och det har verkligen blivit uppskattat.

Nu är jag fullt sysselsatt med att lägga in alla bilder och berättelser i ett nytt kapitel i Slöjdlexikon, så att de lever kvar och kan visas för fler elever. Det nya kapitlet som vi lanserar i början av nästa år kommer att heta "Slöjd i Världen".

Här står min kollega Karin med sin fina Nepalesiska väska
som hon köpt i tron att det var svenskt orginalhantverk...

« Äldre Start Nyare »