Livet är slöjd!

En blogg om slojd.nu, läromedel, fortbildning och symaskiner. Välkommen!

Slöjdportfolio

Direktlänk 0 Kommentarer
Nu är det dags att sätta betyg. Elevernas Slöjdportfolio gör att det är roligt för eleverna och enkelt för mig som lärare. Just nu visas 195168 alster i databasen!!!

När eleverna redovisar med text och bild, precis som det står att de ska i kursplanen, så bygger de samtidigt en gedigen dokumentation åt mig som är lärare.
I Slöjdportfolio kan jag dels ge eleven feedback på varje alster, jag kan även skriva en egen kommentar till alstret som bara jag kan läsa. Eleven kan välja att visa alstret på Inspirationssidan som visas för alla men då är det endast elevens bild och redovisning som syns.

I Slöjdportfolio kan jag även ge eleverna ett omdöme/betyg som omfattar hela eller delar av en termin. Allt ligger kvar så att eleven kan se sin kunskapsresa i Slöjd under hela skoltiden. Redovisningarna och dessa omdömen kan även läsas av alla skolans inloggade slöjdlärare.

I vår kommun finns ett kommunalt upphandlat program där omdömen ska skrivas. Där kan jag lägga länken till elevens portfolio, då blir det tydligt för alla. Eleven, föräldrarna, och övriga lärare kan se elevens portfolio som underlag för det omdöme jag gett. Det går även att lägga en länk till Skolverkets bedömningsmatris för slöjd.

 Här finns en infofilm om Slöjdportfolio. Allt för att avlasta läraren och vara till hjälp och glädje för eleverna.


« Äldre Start Nyare »