Livet är slöjd!

En blogg om slojd.nu, läromedel, fortbildning och symaskiner. Välkommen!

Disputation

Direktlänk 0 Kommentarer

Äntligen är det så dags för Peter Hasselskog att lägga fram sin
avhandling. Vi sitter nu i aulan med spänd förväntan...
Fler bilder med kommentarer finns på på Flickr 

Det gick bra, de gick jättebra! Stort Grattis doktor Peter!
Opponent professor Liv Merete Nielsen från Oslo hade läst och begrundat avhandlingen "Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen" och ställde utifrån det en rad frågor som gav ett givande samtal som alla vi ca 80 åhörare uppskattade. Marlene Johansson var ordförande för dagen och tillsammans med docent Kajsa Borg och professor Lars Lindström har Marlene varit Peters handledare.
Jag är övertygad om att alla som läser eller lyssnar på Peter kommer att ta sig en rejäl funderare på sin egen roll som lärare. Exempelvis har jag funderat mycket över det Peter skriver om turtagning. Likaså är det intressant att fundera på de fyra olika lärartyper som beskrivs.
Vi i Lomma-Lund vill höra mer och har redan bokat in Peter timmen fortbildningsdag i början av mars 2011!
« Äldre Start Nyare »